Élőerős vagyonvédelmi 

szolgáltatás

A DGE Zrt. szinte bármilyen objektum élőerős vagyonvédelmi szolgáltatását képes ellátni az igényeknek és hatályos jogszabályoknak megfelelő biztonsági szintet nyújtva, a Megbízó teljes megelégedésére. 

Specializált szakmai területeink a termelő üzemek és ipari megbízók,valamint az irodaház üzemeltetői szféra, de bármilyen gazdasági egység telepének, objektumának, ügyfélszolgálati vagy kereskedelmi egységének, azok építkezéseinek, társasház- vagy magánház építkezés, közterületi építés és, útépítés őrzését elvállaljuk, felszervezzük és ott minőségi vagyonvédelmi szolgáltatást nyújtunk.

Az eltérő objektumok őrzésének biztonsági szintjét mindig Megbízónkkal együtt, közösen határozzuk meg. 

Árajánlatkérést követően szakembereink a helyszínen bejárást folytatnak le, a szerződéshez szükséges mértékben egy biztonsági auditot készítenek feljegyzéssel, fényképekkel. Szerződéskötést követően a biztonsági audit dokumentációját ingyenesen Megbízónk rendelkezésére bocsájtjuk. A helyszíni bejáráson és a Biztonsági Auditon tapasztaltak alapján egyeztetünk Megbízónkkal, majd az összes releváns adat, tény alapján - Szolgálati Utasítást készítünk az adott objektumra vonatkozóan. A Szolgálati Utasítás, mint előíró jellegű dokumentum tartalmazza, az őrizendő objektumra vonatkozó összes lényegi információt, a biztonsági szolgálatra vonatkozó adatokat, valamint az őrzés-védelmi szolgáltatás során szükséges valamennyi intézkedés pontos leírását és értesítési előírásokat, valamint a biztonsági szolgálat jogosultságait.

Élőerős vagyonvédelmi szolgáltatási helyeinket, Megbízónk igénye alapján, önköltségen GPRS alapú őr-járőrellenőrző rendszerrel szereljük fel és üzemeltetjük azt, szerződésünk időtartama alatt. A Checkingsystem típusú őr-járőrellenőrző készülék minden nap reggel biztosítja az előző napi szolgálat járőrözési adatait a Szolgáltató, igény esetén a Megbízó részére is, email formátumban, ellenőrizhetően. Ezen adatok kiértékelését folyamatosan végezzük.

Megbízónk objektumának jellegétől, biztonsági szintjétől és az előírásoktól függően kialakított formaruhában, öltönyben, felszereléssel látják el vagyonőreink a feladatukat. Speciális esetben képesek vagyunk képzett kutyás vagyonőrökkel, vagy maroklőfegyverrel ellátott "fegyveres vagyonőrrel" élőerős vagyonvédelmi szolgáltatást nyújtani. Megbízónk objektumának több pontján, a szerződéskötést követően, minden esetben kihelyezzük cégünk tájékoztató tábláját a vagyonvédelmi szolgáltatásra vonatkozóan.

A DGE Zrt. dokumentációs rendszere megfelel a Minőségirányitási rendszerek szabvány előírásainak, évente auditáljuk cégünket. Folyamatos belső, heti vezetői értekezleten biztosítjuk Megbízóinkkal kapcsolatos, a szolgáltatási területeken észlelt információk feldolgozását, a szükséges megelőző és helyesbítő intézkedések meghozatalának döntési mechanizmusát.

Minden Megbízónk részére személyes kapcsolattartót (Területi vezetőt) biztosít cégünk, illetve a szerződés folyamán 24 órás elérhetőséget az adott szolgálati hellyel és cégünk központjának ügyeletével. Ennek érdekében minden szolgálati helyre saját mobil híradástechnikai eszközt mobiltelefon, URH) helyezünk ki önköltségen. Részünkre fontos a Megbízóval történő folyamatos, azonnali, bizalomra és szakmaiságra épülő bensőséges kontaktus, ezért 3 db. telefonszámon, 2.db. email címen, 1 db. fax számon és a kapcsolattartók részére külön kiadott elérhetőségeken tartjuk a kapcsolatot a gyakori személyes megbeszéléseken felül.

Szolgáltatási formáink élőerős őrzés szolgáltatásban:
- üzemi és telephely őrzése,
- irodaház őrzése,
- porta és recepciós szolgálat,
- járőrszolgálat,
- ügyfélszolgálat őrzése,
- kereskedelmi egység őrzése,
- bank és pénzintézet őrzése,
- képviselet őrzése,
- magáningatlan őrzése,
- állami és közüzemi objektum őrzése,
- építkezések őrzése: magán építkezés, társasház építkezés, nagyértékű vonalas építkezések     (létesítmények) őrzése,
- objektum kutyás őrzése,
- objektum fegyveres vagyonőrrel történő őrzése,